سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زندگی روی خط تعادل

روز سوم

    نظر

دفترم را که باز کردم چشمم افتاد به جمله زیر کهنوشته بودم:

خدایا چشمم و گوش و ذهنم را بر هر آنچه نمی پسندی می بندم تا تو در دلم بتابی. خدایا خودت چشم و گوش و ذهن باش.

حالا می نویسم خدایا کمک کن از راستگویان باشم!

شما هم امتحان کنید و در این لذت بی پایان تسلیم شریک باشید.

برای هم دعا کنیم.