سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زندگی روی خط تعادل

دوم

    نظر

امروز چطور بودم؟

دارم به حساب خودم می رسم. از صد به خودم شاید 60 بدهم. چند بار سعی کردم مثل گوسفند تابع حرفهای جمع نشوم. چند بار سعی کردم جلوی نفس خودم را گیرم؟ از لذتهای آنی، از خشم، از وقت خودم بگذرم؟ چقدر ایمان داشتم به اینکه اگر از اینها بگذرم به چیزی بالاتر و بهتر از آن خواهم رسید؟

دارم تمرین می کنم. کاش یک روز بیاید که من اینجا بنویسم که 100 هستم. که حداقل خودم به خودم 100 بدهم.