سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

زندگی روی خط تعادل

5

    نظر

هیچ مصیبتی، هیچ غمی و هیچ گرفتاری بزرگتر از بیماری دل نیست!

اگر دلت سالم باشه اگر قلبت سلیم باشه اونوقت دیگه دنیا برات گلستانه.

اومدم کلی از خودم شکایت کنم از شرایط از اتفاقات. اومدم تا از خستگی هام بنویسم از یاران ناملایم اما تا اینجا را باز کردم دو تا جمله بالا به ذهنم رسید................ آرام شدم و دیگه دوست ندارم از هیچ چیزی شکوه کنم.

این چند روز باید عشق نثار می کردم اما خوب صددر صدر که نشد. یعنی اینقدر عاشق بودن سخته. منی که دل به این نازکی دارم و اینهمه دیگران را دوست دارم واقعا چرا نتونستم.

فردا هم روز خداست دوباره تلاش خودم را می کنم.... از اطرافیانم شروع می کنم حتما می تونم ...............

راستی چقدر زود به روز پنجم رسیدم!