سفارش تبلیغ
صبا

زندگی روی خط تعادل

روز چهارم

    نظر

سلام بر روز چهارم

من تصمیمم را گرفتم. خداحافظ گذشته  خداحافظ خاطرات تاریک خداحافظ احساس گناهکاری و مقصر بودن خداحافظ حس به اندازه کافی خوب نبودن خداحافظ ترسهای کوچک و بزرگ خداحافظ نگرانیهای شکننده خداحافظ ترس از گذشته و آینده خداحافظ ترس از اتفاقات ناگوار خداحافظ خیالات باطل خداحافظ حساسیتهای پوساننده........................

سلام بر زندگی تازه سلام بر احساس تازه احساس نزدیکی به خداوند سلام به روزهای روشن به آینده زیبا  سلام به خودم که انسانی دوست داشتنی هستم و هر چه که باشم قطره ای در دریای لایتناهی خداوندم............