سفارش تبلیغ
صبا

زندگی روی خط تعادل

بیست و ششم

    نظر

سلام بر روز بیست و ششم

هر بار که روز تازه ای شروع می شه باید خدا را شکر کرد که فرصت تازه ای داده تا زندگی را با همه وجودمون حس کنیم.

خدایا به تو پناه می برم از شر شیطان خدایا منو ببخش که خیلی وقتها اراده ام کمه برای گناه نکردن. خدایا منو ببخش که بعضی وقتها فکر می کنم برای انجام دادن کاری که تو نهی کردی هزار جور دلیل و بهانه میارم تا انجامش بدم. خدایا کمک کن خوبیهای من با بدیهام نابود نشه. خدایا کارهای خوبم را به خودت می سپارم کمکم کن......